Onze partners

Rouveen Kaasspecialiteiten is een kleine melkfabriek in de directe omgeving van onze bedrijfslocatie.  De communicatielijnen zijn relatief kort en wij ervaren een goede wisselwerking tussen het bestuur van de fabriek en de leden/leveranciers.

Gebr. Fuite b.v. is een producent van veevoer in Genemuiden. Het is een particulier bedrijf met een eenvoudige bedrijfsopzet maar wel een professioneel en deskundig advies. Fuite begeleidt ons ook bij het samenstellen van het TMR-rantsoen.

Agrifirm is een coöperatie met meer kennisopbouw en een brede basis waardoor veel kennis voorhanden is. Wij betrekken de meststoffen en een deel van het krachtvoer (jongvee) van deze coöperatie.

De dierenartsencombinatie in Staphorst verzorgt de bedrijfs- en vruchtbaarheidsbegeleiding.

Wij doen de inseminaties zelf maar betrekken de benodigde stieren voor een groot deel via KI Service Salland.

LTO doet de belangenbehartiging van de melkveesector met name landelijk maar ook regionaal indien nodig. Wij zijn lid omdat een goede belangenbehartiging belangrijk was en dat voor het belang van de sector ook blijft.

Veehandel Albert Schaapman V.O.F. verzorgt voor ons de afvoer van (stier)kalveren en de koeien die niet meer nodig zijn voor het melken. Schaapman verzorgt het transport naar de slachthuizen en kalvermesters en zorgt ervoor dat dit soepel verloopt. Hierdoor wordt onnodig wachten en stres voor het vee voorkomen.

Vrijblijvend kennismaken

Denkt u dat u ook een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van ons bedrijf?

Maak een afspraak