Ons bedrijf

Hulsmelkvee is een grondgebonden melkveebedrijf met ca. 120 stuks melkvee. Het bedrijf ligt in het veenweidegebied van de gemeente Staphorst. Het overgrote deel van de bedrijfspercelen zijn grasland (ca. 90%), de overige percelen worden gebruikt voor de teelt van mais.

 

Het op eigen bedrijf geteelde gras en mais vormt het hoofddeel van het rantsoen. Dit wordt ruwvoer genoemd. Voor extra energie wordt het rantsoen aangevuld met krachtvoer. Dit zijn kleine hoeveelheden voer maar wel met een hoge energiewaarde. Het krachtvoer wordt zo samengesteld dat het goed past bij het ruwvoer welke op het eigen bedrijf wordt geteeld. Krachtvoer zijn bijvoorbeeld voergranen en diverse afvalproducten uit de voedselindustrie zoals maisgluten, palmpitschilfers etc.

 

Voor kenners van de sector: MPR bedrijfsoverzicht 19/20: 10025 kg melk 4,73% vet en 3,62% eiwit en EJR 2374. Veenweide / weidegang / traditioneel melken / grondgebonden / TMR sinds 2015 / Stier Advies Programma / Belgisch witblauw op het ondereind.

kort gezegd

  • Grondgebonden veenweidebedrijf
  • Ca. 120 stuks melkvee en beperkt jongvee.
  • Mechanisatie grotendeels in eigen beheer.

Meer weten?

Kom een keer langs voor een kop koffie?

Maak een afspraak