Missie

De missie van ons bedrijf is primair; het produceren van melk en dit binnen de randvoorwaarden die wij met zijn allen in Nederland hiervoor vaststellen.

 

Verder willen wij de beschikbare kennis en de nieuwe inzichten toepassen op ons bedrijf, waardoor de melk steeds efficiƫnter kan worden geproduceerd. Zodat hierdoor een beter evenwicht ontstaat tussen de economie en de natuur.

 

Ook dient ons bedrijf een inkomen te genereren welke in verhouding staat met de arbeid die in het bedrijf wordt gestopt. Dit is belangrijk omdat ons bedrijf hieraan bestaansrecht ontleend en zo een toekomst behoudt.

 

Korte termijn doelen zijn: verbeteren van de ruwvoerkwaliteit welke op het eigen bedrijf wordt geteeld. Hierdoor kan het aandeel krachtvoer in het totale rantsoen worden verminderd. Dit draagt bij aan een betere economisch resultaat en het is tegelijkertijd ook goed voor de natuur.

Lange termijn

  • Kringlooplandbouw
  • Balans economie en natuur
  • Economisch gezond / toekomst

 

Korte termijn

  • Verbeteren weidegang
  • Verbeteren kwaliteit gras
  • Verbeteren inkuilmanagement
  • Verbeteren ruwvoeropslag (silo’s)